Lepkie ustawienia

W Clipping Magic dla większości ustawień można skonfigurować wartości domyślne, uzyskując tym samym bardziej spójne rezultaty przy minimalnej konieczności wykonywania powtórnej pracy.


Większość sekcji aplikacji można konfigurować bezpośrednio z menu rozwijanego dostępnego pod linkiem .

Aby uzyskać dostęp do pełnej listy konfigurowalnych ustawień domyślnych, kliknij przycisk w lewym dolnym rogu aplikacji.


Opcje pliku wejściowego

Możesz zmienić maksymalny domyślny rozmiar pliku, włączyć funkcję wstępnego przycinania i wybrać przetwarzanie nowych obrazów zawsze w Trybie normalnego zdjęcia.

Wstępne przycinanie pozwala na przycięcie obrazu przed jego przekazaniem, co zapewnia maksymalne wykorzystanie dostępnej rozdzielczości przekazywanego obrazu.

W sekcji Opcji trybu przetwarzania można kontrolować włączanie różnych w pełni automatycznych funkcji. Jeżeli wycinasz wyłącznie zdjęcia, możesz uniemożliwić automatyczny wybór trybu grafiki lub skanu odznaczając te pola wyboru w dolnej części okna dialogowego.


Opcje pliku wyjściowego

Możesz określić przestrzeń kolorów oraz wartość DPI stosowane dla pliku wyjściowego. Obrazy przezroczyste muszą być zapisywane jako PNG jako że JPEG nie obsługuje przezroczystości, natomiast w przypadku rezultatów nieprzezroczystych format PNG można również wybrać jako opcję zapisu.

Możliwe jest również określenie ustawienia jakości, które będzie stosowane do plików wyjściowych w formacie JPEG.


Plik wyjściowy zoptymalizowany na potrzeby internetu

Szybkość ładowania obrazów ma istotne znaczenie z punktu widzenia zadowolenia użytkownika witryny internetowej. Najlepszym sposobem na zapewnienie szybkiego ładowania plików jest ich odpowiednia optymalizacja oraz hostowanie w ramach szybkiej sieci dostarczania zawartości (CDN).

Aby zapewnić doskonały wygląd i szybkie ładowanie twoich obrazów, oferujemy opcję zastosowania tego typu optymalizacji bezpośrednio do twoich rezultatów.

Skutkiem optymalizacji rezultatu jest co prawda nieznaczne pogorszenie jakości obrazu, zwykle nie jest ono jednak zauważalne.


Kopiuj i Wklejaj znaczniki

Wycinając partię obrazów, w przypadku których obiekt i ustawienia aparatu są niemalże identyczne można kopiować znaczniki z jednego obrazu i wklejać je do kolejnego, unikając w ten sposób rysowania ich ponownie.

Klawisz Edytuj w górnym menu wywołuje podmenu które pozwala kopiować, wklejać i czyścić znaczniki.

Funkcja Wyczyść wszystko usuwa wszystkie znaczniki i ustawienia w ramach danego obrazu, nie działając na zawartość schowka.


Ustawienia domyślne dla sklepów internetowych

Sklepy internetowe takie jak Amazon czy eBay wymagają, aby sprzedawane przedmioty znajdowały się na białym tle, były wykadrowane i wyraźnie widoczne na pierwszym planie.

Aby z łatwością osiągnąć taki efekt, możesz w prosty sposób skonfigurować zarówno ustawienia dla danego obrazu jak i ustawienia domyślne dla przyszłych obrazów. W samej aplikacji wystarczy kliknąć na menu ⋮ w górnym pasku narzędzi i wybrać opcję eCommerce, aby wyświetlić menu, w którym jednym kliknięciem można ustawić wszystkie odpowiednie wartości domyślne.

Kliknięcie "Zastosuj ustawienia domyśle dla sklepów internetowych" zmienia tło na białe, włącza dopasowanie do rezultatu, ustawia 5% margines i ustawia "duży" rozmiar obiektu.

Kliknięcie ustawia przezroczyste tło i wyłącza dopasowanie do rezultatu, ale inne ustawienia pozostają bez zmian.

Wstępne przycinanie


Rozmiar obrazu przekracza aktywny limit rozmiaru. Przytnij obraz do części, którą chcesz wyciąć.

Zablokuj współczynnik proporcji
Limit rozmiaru

Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.

Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.