Margines: 0
Margines: 0
Jednostki:
Rozmiar obiektu:
Wyrównanie:
Cienie:

Używając Dopasuj do rezultatu uzyskasz wyśrodkowane i spójne rezultaty przycinania.


Obracaj

Obracaj 90°: 0
Wyprostuj: 0

Plik wyjściowy: