Wycinanie zbiorcze

Funkcja wycinania zbiorczego narzędzia Clipping Magic pozwala na przekazywanie dużej ilości obrazów i ich sekwencyjne szybkie wycinanie.


Przekazanie zbiorcze

Rozpoczęcie przekazywania obrazów na stronie Wycinania zbiorczego automatycznie otwiera okno dialogowe Przekazania zbiorczego.

Można tutaj śledzić postępy przekazywania i ustawiać dodatkowe pliki w kolejce. Nie ma wstępnie ustawionego limitu liczby plików możliwych do przekazania.

Wycinanie można zacząć od razu po przekazaniu pliku, a aplikacja automatycznie doda przekazane pliki z tłem do kolejki wycinania od razu po zakończeniu ich wczytywania.

Można również wybrać opcję pobierania rezultatów na bieżąco po jednym, lub wszystkich na raz w formie pliku ZIP lub arkusza CSV z adresami URL pobierania po zakończeniu pracy.

Przekazywanie plików może nieznacznie pogorszyć przebieg edytowania, jako że wczytywane pliki mogą potencjalnie zajmować sporą część przepustowości przekazania. W takim przypadku warto zaczekać i zacząć edytowanie dopiero po zakończeniu przekazania.


Szybkie wycinanie

Dzięki wstępnemu pobieraniu w tle kolejny obraz jest gotowy do edycji od razu po zakończeniu pracy z aktualnie edytowanym obrazem.

W normalnych przepływach pracy zapewnia to ciągłość edytowania z jedynie chwilowym wymuszonym opóźnieniem między obrazami. Wykwalifikowani użytkownicy pracujący na kontrolowanych obrazach (np. studyjnych zdjęciach odzieży wyróżniających się z tła) mogą ograniczyć czas edycji obrazu do poniżej minuty, osiągając jednocześnie spójne, wysokiej jakości rezultaty.

Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania

Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Przykład szybkiego wycinania
Porady dotyczące wycinania

Aby uniknąć wielokrotnego konfigurowania ustawień, przed rozpoczęciem pracy w trybie zbiorczym należy skonfigurować ustawienia domyślne.

Aby uzyskać wykadrowane i spójne pod względem rozmiaru rezultaty użyj Kadruj do rozmiaru docelowego i włącz "Dopasuj do rozmiaru".


Kopiuj i Wklejaj znaczniki

Wycinając partię obrazów, w przypadku których obiekt i ustawienia aparatu są niemalże identyczne można kopiować znaczniki z jednego obrazu i wklejać je do kolejnego, unikając w ten sposób rysowania ich ponownie.

Klawisz Edytuj w górnym menu wywołuje podmenu które pozwala kopiować, wklejać i czyścić znaczniki.

Funkcja Wyczyść wszystko usuwa wszystkie znaczniki i ustawienia w ramach danego obrazu, nie działając na zawartość schowka.


Pobieranie zbiorcze - plik ZIP

Wycięte obrazy można pobierać w partiach obejmujących do 50 sztuk każda. Obrazy można również pobierać partiami za pomocą klawisza Pobierz plik ZIP na głównej stronie Wycinania zbiorczego.

Przy pobieraniu partii po zakończeniu sesji wycinania, partię rozpocznie pierwszy obraz wycięty w ramach danej sesji. W danym momencie można utworzyć tylko jeden plik zip - rozpoczęcie kilku pobrań jednocześnie spowoduje, że będą one zawierać te same obrazy. Niektóre czytniki plików zip nie obsługują nazw plików spoza Stanów Zjednoczonych. W takiej sytuacji spróbuj użyć 7-zip.


Pobieranie zbiorcze - plik CSV

Można także pobrać arkusz CSV z listą adresów URL pobierania rezultatów. Opcja ta przydaje się w zaawansowanych przepływach pracy obejmujących podrzędny system, który może przyjąć listę adresów URL do przetworzenia.

Arkusz wygląda następująco:

InputFilenameUploadedAtUTCRevisionDownloadUrl (expires 2024-05-25T02:00:00Z)
"example_image1.jpg"2020-06-29T11:00:000https://pl.clippingmagic.com/images/2346/download/ehl3~UEyjbZyj9b4MbTX5_HHJ8wXVNgk/example_image1_clipped_rev_0.png
"example_image2.jpg"2020-06-28T12:00:000https://pl.clippingmagic.com/images/2347/download/ehl3~9i90sJDSozzhSDQqXIKFIIhzH-k/example_image2_clipped_rev_0.png
"example_image3.jpg"2020-06-27T13:00:000https://pl.clippingmagic.com/images/2348/download/ehl3~Z1GIg-n26IgrS_hQbxenwHyzc2k/example_image3_clipped_rev_0.png
"example_image4.jpg"2020-06-26T14:00:000https://pl.clippingmagic.com/images/2349/download/ehl3~FcdYP9L-oodsi4GvZ7bG977725s/example_image4_clipped_rev_0.png

Pamiętaj, że adresy URL pobierania wygasną po 7 dniach


Zarządzaj swoimi obrazami

Na stronie Wycinania zbiorczego znajdziesz dodatkowe narzędzia do zarządzania obrazami. Sesję wycinania zbiorczego można zacząć od dowolnego obrazu, klikając przycisk Wytnij(ponownie). Każdy obraz można pobrać klikając przycisk Pobierz(ponownie) (przycisk Pobrania w górnej części służy pobieraniu zbiorczemu).

Aktualny status wycinania obrazu można rozpoznać po kolorze przycisków - obok niewyciętych jeszcze obrazów zobaczysz przycisk , natomiast przycisk dla obrazów już wyciętych to .

Podobnie dla obrazów, które nie zostały jeszcze pobrane używasz przycisku , natomiast przycisk aktywny dla obrazów już pobranych to .

Nazwę każdego obrazu można zmienić klikając widoczną obok obrazu ikonę .

Wstępne przycinanie


Rozmiar obrazu przekracza aktywny limit rozmiaru. Przytnij obraz do części, którą chcesz wyciąć.

Zablokuj współczynnik proporcji
Limit rozmiaru

Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.

Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.