Zdjęcie - podstawowe informacje

Clipping Magic automatycznie usuwa tło z przekazanego obrazu i pokazuje rezultat we wbudowanym Inteligentnym edytorze. Rezultat można dowolnie podglądać i edytować, a następnie dokonać jego pobrania.

Pracujesz z grafiką lub skanami? Zajrzyj do samouczków dotyczących Grafiki i Skanów.

Samouczek - krok po kroku

Poniższy samouczek pokazuje usuwanie tła ze zdjęcia biurowego dyfuzora zapachowego. Możesz prześledzić pisemne instrukcje albo spróbować swoich sił pracując z tym obrazkiem w Edytorze. View Example In Editor »

Przykładowe zmiany nieznacznie różnią się od pokazanych w samouczku.

1. Przekaż obraz

Clipping Magic natychmiast analizuje obraz i automatycznie generuje rezultat:

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Przykład wybrany specjalnie aby zobrazować konieczność retuszu.


2. Sprawdź i edytuj Opcjonalne

Jakkolwiek w pełni automatyczny rezultat zazwyczaj od razu nadaje się do użycia, zawsze mogą zdarzyć się obrazy, które wypadną nieco gorzej, lub po prostu mijają się z oczekiwaniami. Dlatego właśnie zapewniamy wyjątkowy Inteligentny edytor, dzięki któremu można szczegółowo obejrzeć rezultat i wprowadzić zmiany.

Powiększ, żeby obejrzeć rezultat i w razie potrzeby dodaj korygujące znaczniki. Aby usunąć niepotrzebne części użyj czerwonego narzędzia . Aby przywrócić utracony pierwszy plan, użyj zielonego narzędzia . Do problematycznych krawędzi użyj skalpela.

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka
Porada dotycząca wycinania:

W razie potrzeby, Cofnij nieudane zmiany albo > Wyczyść znaczniki i zacznij od nowa.


3. Dostosuj Opcjonalne

Dopracuj rezultat dodając wykończenia w postaci cieni, korekty kolorów, wyśrodkowując go i zmieniając kolor tła. Szczegółowe instrukcje zawiera samouczek dotyczący wykończeń.

Możesz również kontrolować wygładzanie, zmiękczanie i przesunięcie krawędzi. Szczegółowe informacje zawiera samouczek dotyczący precyzowania krawędzi.

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

4. Pobierz rezultat


Jak działać z powodzeniem

Każde miejsce zaznaczone na zielono lub czerwono zostanie albo w całości ujęte w rezultacie (znacznik zielony) albo w całości z niego usunięte (znacznik czerwony). Dlatego właśnie trzeba uważać żeby nie wykraczać poza linie, jako że prowadzi to do uzyskania nieprawidłowego rezultatu.

Zasady zaznaczania

Zielony =100% pierwszego planu = Zawsze w całości zawarte w rezultacie
Czerwony =100% tła = Zawsze w całości usunięte z rezultatu
Żółty =1-99% pierwszego planu = Częściowo przezroczyste na rezultacie. Zobacz samouczek dotyczący włosów
Bez zaznaczenia =Decyduje algorytm =Zostaw puste miejsce pozwalając algorytmowi określić krawędź
Czerwony i zielony znacznik nie powinny się ze sobą stykać

Podręczne poprawki

Błąd przy wycinaniu można naprawić korzystając z trzech prostych funkcji: wymaż, cofnij i dodaj.

Wymazywanie usuwa niechciane znaczniki, które mogą powodować problemy. Kilka ostatnich znaczników można usunąć używając strzałki funkcji Cofnij (albo zacząć od nowa za pomocą Menu > Wyczyść znaczniki). Można też zaznaczyć więcej miejsc na czerwono i zielono, podając algorytmowi więcej informacji aby wykonał bardziej precyzyjne wycinanie.


Nie wykraczaj poza linie

Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli „Zasad zaznaczania”, obszary zaznaczone kolorem zielonym zostaną zaliczone do pierwszego planu, a obszary zaznaczone kolorem czerwonym zostaną wykluczone. Oznacza to, że zaznaczając pierwszy plan na czerwono lub tło na zielono zawsze uzyskamy nieprawidłowe wycięcie. Sugerujemy aby zaznaczać obszary starannie i wymazywać znaczniki wychodzące poza granice.

×

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

×

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Unikaj wyróżniania

Aby Clipping Magic zadziałało nie trzeba wypełniać całego pierwszego planu. Narzędzie działa najlepiej przy niewielkiej ilości zaznaczeń.

×

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

×

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Zaznacz wszystkie fragmenty

Czasami w ramach pierwszego planu widoczny jest fragment tła. Takie fragmenty trzeba zaznaczać po kolei.

×

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

×

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Stosuj na przemian czerwony i zielony

Najprostszym sposobem na wycięcie obrazu jest stosowanie na przemian czerwonego i zielonego znacznika, co pozwala algorytmowi wskazać miejsca, w których potrzebuje większej ilości znaczników.

Porada dotycząca wycinania:

Do przełączania się między i służy klawisz spacji


Wymaż znaczniki wychodzące poza granice

Zostaw puste miejsce pozwalając algorytmowi określić krawędź. Aby osiągnąć najlepszy rezultat, czerwone i zielone znaczniki nie powinny się ze sobą stykać. Do precyzyjnego zdefiniowania granicy użyj skalpela .

Wstępne przycinanie


Rozmiar obrazu przekracza aktywny limit rozmiaru. Przytnij obraz do części, którą chcesz wyciąć.

Zablokuj współczynnik proporcji
Limit rozmiaru

Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.

Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.