Precyzowanie krawędzi

Niski kontrast, szumy lub rozmyte granice obrazu mogą spowodować uzyskanie nieregularnego rezultatu. Po zastosowaniu Skalpela, dalszą korektę można uzyskać korzystając z menu Krawędzie: . Poniższy film pokazuje zarówno automatyczne jak i dostosowalne metody pracy z krawędziami rezultatu w narzędziu Clipping Magic. Szczegółowy opis każdej z metod znajduje się poniżej!


Funkcje precyzowania krawędzi

Ochrona krawędziAutomatyczne odzyskiwanie szczegółów krawędzi

Clipping Magic oferuje funkcję automatycznego odzyskiwania szczegółów wzdłuż krawędzi. Dzięki temu granica wycięcia wygląda bardziej naturalnie, a rezultat jest dużo lepszy niż w przypadku zastosowania maski alfa.

Ochrona krawędzi stosowana jest wyłącznie w przypadku przesunięcia wynoszącego 0 (wartość domyślna).


Tłumienie efektu aureoliAutomatyczne usuwanie efektu aureoli

W przypadku większości obrazów dochodzi do nieznacznego przebarwienia pierwszego planu kolorami tła. W rezultacie po usunięciu tła z obrazu granica wycinania może wyglądać dziwnie, szczególnie po umieszczeniu obrazu na nowym tle w innym kolorze. Clipping Magic automatycznie wykrywa i usuwa taki efekt aureoli, pozwalając na uzyskanie czystego rezultatu bez zniekształceń spowodowanych samym przesunięciem granicy wycięcia.


Ochrona narożnikówWyraźniejsze rezultaty dzięki Automatycznemu wykrywaniu narożników

Clipping Magic oferuje funkcję automatycznego wykrywania narożników, pozwalającą uzyskać dobrej jakości wyraźne rezultaty nawet przy znacznym wygładzaniu. Funkcja ta jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć według własnego uznania.

Oryginał + znaczniki

Narożniki:
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Narożniki:
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

WygładzaniePoradź sobie z nieregularnymi ścieżkami wycinania

Zwykle wskazane jest użycie najniższego ustawienia wygładzania które w wystarczającym stopniu usunie nieregularności. Pozwala to zachować wygląd konturu i uniknąć niepotrzebnego zaokrąglania niewykrytych narożników.

Inteligentne wygładzanie dostosowuje poziom wygładzania do tego, jak w danym miejscu wygląda pierwszy plan - śledząc ostre krawędzie z większą precyzją i mocniej wygładzając krawędzie rozmyte.

Wygładzanie stałe stosuje określony przez użytkownika poziom wygładzania wzdłuż całej granicy obiektu.

Dobrze wyglądającą granicę pierwszego planu można zwykle osiągnąć stosując Inteligentne wygładzanie i ustawienie 1. Optymalne ustawienie będzie jednak zależeć od danego obrazu.

Aby uzyskać pełen efekt wygładzania spróbuj wyłączyć Wykrywanie narożników, jako że mogą one nadać rezultatowi nieforemny kształt.

Oryginał + znaczniki

Poziom wygładzania: 1
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Poziom wygładzania: 0
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Poziom wygładzania: 2
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Poziom wygładzania: 5
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Znaczniki narożnikówOdzyskaj nadmiernie wygładzone narożniki

Czasami zdarza się, że algorytm nie wykryje wszystkich narożników lub też Wykrywanie narożników zostało wyłączone. Czasami natomiast dany obraz wymaga tak wysokiego ustawienia wygładzania, że pominięte narożniki zostają zaokrąglone. Narożniki takie można odzyskać dodając kluczowe zielone / czerwone znaczniki aby zmusić ścieżkę wycinania do uwzględnienia narożnika:

×

Oryginał + znaczniki

Narożniki:
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

×

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Narożniki:
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Promień zmiękczaniaBardziej miękkie granice, mniejszy efekt aureoli

Promień zmiękczania kontroluje liczbę pikseli wymaganą do przejścia z całkowicie nieprzezroczystego pierwszego planu do zupełnie przezroczystego tła. Mały promień tworzy ostrą krawędź, odpowiednią dla twardych obiektów; duży promień powoduje efekt miękkości, który sprawdza się w przypadku niektórych tkanin i innych miękkich lub rozmytych przedmiotów.

Jakkolwiek algorytm pozwala zazwyczaj uzyskać czysty pierwszy plan bez tak zwanego "efektu aureoli" (przebarwienia pierwszego planu kolorami tła), w problematycznych przypadkach pomocne może okazać się zwiększenie promienia zmiękczania.

Zmiękczanie automatyczne stosuje automatycznie wyliczony promień zmiękczania pozwalający uzyskać średnie rozmycie wzdłuż całej granicy między tłem a pierwszym planem.
(Ustawienie domyślne)

Zmiękczanie miejscowe dostosowuje promień zmiękczania do tego, jak w danym miejscu wygląda pierwszy plan, zachowując ostrość ostrych krawędzi i miękkość krawędzi rozmytych. Doskonale sprawdza się ono w przypadku zdjęć o zróżnicowanym poziomie rozmycia wzdłuż krawędzi pierwszego planu, takich jak fotografie z niewielką głębią ostrości i widocznym efektem bokeh.

Zmiękczanie stałe stosuje określony przez użytkownika promień zmiękczania wzdłuż całej granicy obiektu.

Zalecanym ustawieniem jest Automatyczne zmiękczanie przy ustawieniu 1px, które pozwala zwykle wiernie odtworzyć granicę pierwszego planu.

Zobrazowaniu efektów służy poniższy przykład:

Oryginał + znaczniki

Promień zmiękczania: 1
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Promień zmiękczania: 3
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Promień zmiękczania: 6
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

PrzesunięcieUsuwanie znacznego efektu aureoli

Zazwyczaj algorytm pozwala uzyskać czysty pierwszy plan bez tak zwanego "efektu aureoli" czyli przebarwienia pierwszego planu kolorami tła. Natomiast w problematycznych przypadkach lub kiedy promień zmiękczania musi być bardzo niski, efekt aureoli można wyeliminować za przesuwając granicę do wewnątrz.

Jak widać na poniższym przykładzie, optymalne ustawienie zależeć będzie od danego obrazu i jego przeznaczenia:

×

Oryginał + znaczniki

Przesunięcie: 0.0px
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

×

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Przesunięcie: 2.0px
Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Wstępne przycinanie


Rozmiar obrazu przekracza aktywny limit rozmiaru. Przytnij obraz do części, którą chcesz wyciąć.

Zablokuj współczynnik proporcji
Limit rozmiaru

Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.

Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.