Skany

Clipping Magic oferuje wyspecjalizowany tryb przetwarzania skanów i zdjęć tekstu. Jest on w stanie wyodrębnić bardzo drobne, niewyraźne szczegóły pojawiające się na skanach lub zdjęciach podpisów i pieczęci urzędowych.

Samouczek - krok po kroku

Poniższy samouczek pokazuje jak usunąć tło ze zdjęcia podpisu. Możesz prześledzić pisemne instrukcje albo spróbować swoich sił pracując z tym obrazkiem w Edytorze. View Example In Editor »

Przykładowe zmiany nieznacznie różnią się od pokazanych w samouczku.

1. Przekaż obraz

Clipping Magic natychmiast analizuje obraz i automatycznie generuje rezultat:

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Przykład poddany sztucznej edycji aby zobrazować potrzebę retuszu.


2. Sprawdź i edytuj Opcjonalne

Sposób działania trybu skanu różni się nieco od innych trybów. Działa on analizując obszar zaznaczony na żółto aby stwierdzić, co w danej strefie stanowi tło a co pierwszy plan. Wszystkie elementy niezaznaczone kolorem żółtym są domyślnie uznawane za tło.

Dlatego zawsze warto upewnić się, że wszystkie fragmenty podpisu, pieczątki czy innego pierwszego planu są starannie pokryte żółtymi znacznikami. Jeżeli automatyczne znaczniki są niewystarczające, należy uzupełnić je używając narzędzia do pracy z włosami .

Zwykle nie jest to konieczne, natomiast jeśli pierwszy plan wydaje się zbyt wyblakły lub przezroczysty, można w dużym powiększeniu dodać selektywne zielone znaczniki, aby uzyskać 100% krycie tych miejsc.

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

3. Pobierz rezultat


Jak działać z powodzeniem

Zasady zaznaczania w trybie skanu są nieco inne:

Zasady zaznaczania

Zielony =100% pierwszego planu = Zawsze w całości zawarte w rezultacie
Żółty =0-100% pierwszego planu = Częściowo przezroczyste na rezultacie.
Czerwony or Bez zaznaczenia =100% tła = Zawsze w całości usunięte z rezultatu
Pamiętaj żeby zaznaczyć pierwszy plan kolorem żółtym. Aby przywrócić wyblakły pierwszy plan, wybiórczo zastosuj zielone znaczniki.

Szczegóły

Niektóre funkcje nie są dostępne w trybie skanu, jako że są one zasadniczo niezgodne ze sposobem jego działania. A mianowicie:

  1. Narzędzie Skalpel
  2. Funkcje sterowania Precyzowania krawędzi

Wstępne przycinanie


Rozmiar obrazu przekracza aktywny limit rozmiaru. Przytnij obraz do części, którą chcesz wyciąć.

Zablokuj współczynnik proporcji
Limit rozmiaru

Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.

Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.