Skalpel

Narzędzie skalpel pozwala ręcznie dostosować wycinanie na dowolnym obrazie, którego krawędzie są na tyle niewyraźne lub zaszumione, że uniemożliwiają sprawne działanie algorytmu czerwieni / zieleni. Poznaj to pomocne narzędzie oglądając poniższy samouczek, a następnie wypróbuj je samodzielnie w edytorze. Aby umiejętnie posługiwać się skalpelem, przeczytaj też zawarte na tej stronie wskazówki i porady!


Jak wykonać cięcie

Żeby dodać cięcie, wybierz skalpel a następnie kliknij i przeciągnij go do miejsca na obrazie gdzie chcesz wykonać cięcie. To samo narzędzie pozwala też edytować wykonane cięcia.

Wykonaj cięcie, które obejmuje cały problematyczny odcinek, a następnie przeciągnij krzywą przez kluczowe punkty aby obrysować kontur obiektu. Aby wygiąć krzywą, kliknij i przeciągnij ją w dowolnym miejscu.

Porada dotycząca wycinania:

Stosuj cięcia oszczędnie. Generalnie najlepszy efekt uzyskasz stosując czerwone i zielone znaczniki do większości wycinania i dodając cięcia w kilku wybranych miejscach, gdzie kontrast jest słabszy. Rzadko zdarza się, aby dodatkowe cięcia były potrzebne wzdłuż całego konturu.


Przedłużanie cięcia

Aby dodać krzywą do linii cięcia, kliknij i przeciągnij skalpel w obszarze przedłużenia.

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Płynność a narożniki

W każdym punkcie możesz ustawić narożnik albo płynnie kontynuować krzywą klikając na niebieski przycisk płynności / narożnika obok każdego punktu.

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka
Porada dotycząca wycinania:

Podwójne kliknięcie węzła powoduje przełączenie się na drugą opcję.


Usuwanie punktów

Aby usunąć punkt, kliknij czerwony x obok tego punktu.

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Pułapki związane z korzystaniem ze skalpela

Nie krzyżuj cięć

Wykonane skalpelem cięcia, które krzyżują się ze sobą lub z innymi cięciami będą szare i zostaną zignorowane. Aby rozwiązać ten problem, zmień położenie cięć tak aby nie krzyżowały się ze sobą.

×

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

×

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Oryginał + znaczniki

Oryginalny obraz z samouczka ze znacznikami

Rezultat

Rezultat obrazu z samouczka

Wstępne przycinanie


Rozmiar obrazu przekracza aktywny limit rozmiaru. Przytnij obraz do części, którą chcesz wyciąć.

Zablokuj współczynnik proporcji
Limit rozmiaru

Oryginalny obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz

Rozmiar:
Współczynnik proporcji:
Megapiksele:

Przycięty obraz przekracza limit rozmiaru i zostanie zeskalowany do tego rozmiaru.

Warunek limitu rozmiaru spełniony, rozdzielczość zachowana.